Pravila za rezervacijo igrišč:

 1. Pravico do rezervacije preko interneta imajo zgolj registrirani člani kluba, ki imajo pozitivno stanje na svojih točkovnih karticah.
 2. Posameznik lahko rezervira igrišče do 14 dni vnaprej in sicer v terminu, ki mu ga dovoljuje točkovni paket.
 3. Rezervacija je zavrnjena, v kolikor posameznik rezervira termin, ki ni vezan z prejšnjim ali pa je razmak med urami manjši od 60 min (npr. Igrišče je rezervirano od 14.00 - 18.00 ure ter od 20.00 -22.00 ure. Rezervirati ni mogoče termina od 18.30-19.30, ki je sicer prost, lahko pa termin od 18.00-19.00 ure ali pa od 19.00-20.00 ure). Zavrnjeno rezervacijo lahko avtorizira le administrator v klubu po predhodnjem telefonskem razgovoru.
 4. Rezervacija se lahko stornira z dvoklikom leve tipke na miški (smernostna puščica je usmerjena na posameznikovo ime v urniku) do 24 ur pred pričetkom igralne ure. Kasneje stornacija ni več možna. V kolikor igralna ura ni stornirana v roku, jo je dolžan uporabnik plačati, oziroma se mu odbijejo točke iz kartice. Ko posameznik izkoristi bonus na svoji kartici se mu avtomatsko onemogoči nadalnja rezervacija.
 5. Igrišči št. 5 in št. 10 sta začrtani za igranje posameznikov in nimata črt za dvojice. Sta sicer normalnih dimenzij, vendar se jih vseeno izogibamo za uporabo pri LIGAŠKIH DVOBOJIH.

  Vse udeleženke in udeležence obveščamo, da moramo zaradi problemov pri komunikaciji med posamezniki uvesti dodatek k pravilom in sicer:

  IZZIVALEC JE DOLŽAN 24 UR PRED PRIČETKOM DVOBOJA VZPOSTAVITI KONTAKT Z IZZIVANCEM IN NA TAK NAČIN MEDSEBOJNO POTRDITI ŽE VNAPREJ DOGOVORJEN TERMIN.

Pravila za Simonovo ligo:

  Pomembno:

 1. Liga se odvija izključno na teniških igriščih v Fužinah.
 2. Predviden igralni čas za vse lige je 120 min. Izzivalec lahko rezervira tudi krajši termin, vendar avtomatsko izgubi srečanje če le to ni v rezerviranem času odigrano, oziroma ni mogoče takoj nadaljevati srečanja po izteku rezerviranega termina.
 3. V kolikor igralca napišeta in podpišeta rezultat, ki ni enak odigranemu ali pa sploh tekme nista odigrala, sta oba kaznovana z odvzemom 2 točk.
 4. Igra:

 5. Število nastopajočih v prvi in drugi (A in B) je 24 , v tretji moški ter ženski POLETNI SIMONOVI LIGI je omejeno na 16 udeležencev.
 6. Prijavnina za POLETNO SIMONOVO LIGO znaša 80,00 EUR (kartica z 10 točkami) za nečlane, člani pa jo imjajo že vključeno v članarini. V kolikor bi posameznik potreboval večje število točk, jih lahko dokupi po ceni 8,00EUR za točko.Igralne ure se lahko plačujejo le z točkami in NE z gotovino po veljavne ceniku za termin v katerem se tekma igra. Po končanem ligaškem tekmovanju bo zaključni turnir s piknikom. Točen razpored tedenskih dvobojev je objavljen v klubskih prostorih v Fužinah in na naši spletni strani.
 7. Razpisano igralno kolo traja 21 do 60 igralnih dni in se zaključi zadnji razpisani igralni dan. V kolikor tekma ni odigrana je tekmo avtomatsko izgubil igralec, ki bi moral izzivati. V kolikor pa je izzival nasprotnika pa se le ta ni odzval mora le to dokazati organizatorju v knjigi izzivanja, ki se nahaja pri organizatorju in se uporablja le v primerih, ko se z igralca ne moreta med seboj dogovoriti o igralnem terminu. V tem primeru določi termin organizator vendar le, če mu je bilo nestrinjanje javljeno vsaj 4 dni pred iztekom kola.
 8. Posamezni dvoboj se igra na 2 dobljena niza ( pri rezultatu 1:1 se igra tie-break do 10 dobljenih točk) v vseh ligah.
  - V primeru, da zmanjka časa in dvoboj ni dokončan (izzivalec je rezerviral vsaj 2 uri, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta ga prejšnjič končala (veljajo tudi osvojene točke).
  - V primeru, da izzivalec ni rezerviral predviden čas je tekmo avtomatsko izgubil. Zmagovalec dvoboja dobi 2, poraženec pa 1 točko. Organizator dvoboja je dolžan zagotoviti igrišče in nove žoge. Igrišče igralca poravnata s točkami in sicer vsak po polovico . Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.
  - V primeru, ko dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki izzivalec pa 0 točk.
  - V primeru, da je dvoboj določen v zadnjem vikendu lige (igralca nista uspela uskladiti termina), veljajo naslednji kriteriji:
    - če obeh ni, dobita oba 0 točk (brez rezultata),
    - če pride samo eden od igralcev, dobi ta 2 točki (5:0) nasprotnik pa 0 točk,
    - če je tekma odigrana se točkuje normalno.
 9. Za tekme, ki so določene s strani vodje lige v zadnjem tednu, se ne upošteva nobenih razlogov "višje sile" (bolezen ,poškodba, odsotnost,...), ampak samo gola dejstva udeležbe na tekmi oziroma rezultat.
 10. Rezultat dvoboja sta igralca dolžna v čimkrajšem času sporočiti v klubskih prostorih TK HIT in rezultat potrditi s podpisom obeh sodelujočih. Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij za osvojeno mesto so osvojene točke, drugi kriterij večje število odigranih srečanj, tretji kriterij je medsebojno srečanje, četrti kriterij pa razlika v osvojenih igrah (set-ih), peti kriterij večje število osvojenih gemov(razmerje med dobljenimi in izgubljenimi).
  V primeru, da ima več tekmovalcev enake rezultate po vseh kriterijih, se isti izračun naredi samo za medsebojna srečanja.
 11. V kolikor je posamezni igralec neupravičeno odsoten in ne odigra več kot 3 srečanja, se ga avtomatsko izključi iz ligaškega tekmovanja.
 12. Če se posamezni igralec poškoduje in ne more odigrati več kot 4 srečanja , se ga ne izključi iz ligaškega tekmovanja temveč obdrži število osvojenih točk, ki se štejejo pri končnem vrstnem redu.
 13. V obeh zgornje navedenih primerih se vsem igralcem, ki so že odigrali tekme z igralcem, ki je kasneje izključen ali poškodovan izničijo rezultati ter vsi dobijo srečanja z rezultatom 5:0 .
 14. Uradni žogi v vseh ligaških srečanjih sta HEAD ATP in BABOLAT TEAM (ZA VSAK DVOBOJ NOVE) !!! V kolikor igralca odigrata LIGAŠKI dvoboj z neuradnimi ali neprimernimi (starimi) žogami, se jih za omenjeno dejanje OPOMNE, rezultat dvoboja pa ne prizna. Če pa se omenjena kršitev ponovi, se igralec izključi iz ligaškega tekmovanja.
 15. V kolikor je igralec v času razpisanega dvoboja službeno odsoten in je to vnaprej javil organizatorju in igralcem s katerim bi moral dvoboj v tem terminu odigrati, sta dolžna igralca odigrati dvoboj izven razpisanega termina. V kolikor med igralcema ne pride do soglasja, bo termin določil organizator.
 16. Za posamezni dvoboj lahko igralca dobita tudi sodnika (Delo Jozo 041/598-898), za kar ze s njim tudi predhodno dogovorita.
 17. Novosti v pravilih:

 18. Na zaključnem turnirju določimo 4 nosilce ( prvi štirje uvrščeni prijavljeni igralci iz rednega dela ) če je prijavljeno na turnir več kot 10 posameznikov ali 2 nosilca če je prijavljeno na turnir manj kot 10 posameznikov ( prvo uvrščena prijavljena igralca iz rednega dela ). Nosilci pričnejo z dvoboji na turnirju v popoldanskem času in jim ni potrebno igrati uvodnih dvobojev- kvalifikacij. Zmagovalec turnirja je tudi zmagovalec lige.
 19. V prvo ligo se uvrsti prvih osem igralcev poletne lige iz rednega dela ter vsi polfinalisti zaključnega turnirja. Vsa ostala mesta lahko organizator popolni po svoji izbiri.
 20. Prvi trije uvrščeni v vsaki izmed lig prejmejo pokale. Za prvo mesto organizator podarja ZIMSKO IGRALNO KARTO za igranje ZIMSKE SIMONOVE LIGE. Vodja ligaškega tekmovanja je ANDREJ ŽUN (telefon 041 426 626)
 21. Vse spore v zvezi s POLETNO SIMONOVO LIGO rešuje vodja lige v sodelovanju z vodstvom TENIS HIT KLUB-a ter zastopnikom nastopajočih. V primeru spora je dolžan igralec, ki je domnevno oškodovan napisati pritožbo v pisni obliki ter jo predložiti vodstvu tekmovanja. Pri predložitvi pritožbe je dolžan položiti kavcijo v višini 50,00 EUR, ki se mu jo vrne ob pozitivni rešitvi , drugače pa se kavcija porabi za kritje stroškov tričlanske komisije, ki rešuje spor. Komisija je dolžna podati odgovor v pisni obliki najkasneje 21 dni po prejeti pritožbi.
 22. Člani TENIS HIT KLUB-a želimo, da bi SIMONOVA LIGA zaživela in se odvijala v športnem duhu. Verjamemo, da boste k tem pripomogli tudi vsi udeleženci te lige.

  Športno teniški pozdrav!

  ~TENIS HIT KLUB